Privacybeleid

Dit Privacy Statement informeert u over de aard van de persoonsgegevens die worden verzameld en ontvangen via onze website https://lauyan.com  ( “website”) en over de manier waarop we gebruiken, delen, te behouden en dergelijke persoonlijke gegevens te beschermen.

Wie zijn wij

Wij zijn het Franse bedrijf Lauyan Software Sarl ( “wij” of “ons”) en hebben onze zetel te 16 rue du Général de Gaulle, 78120 Rambouillet, Frankrijk. RCS: VERSAILLES 482.806.155 - APE: 5829C - BTW nummer: FR24482806155. Wij zijn de controller die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens via de website.

Hoe wij persoonlijke gegevens te verkrijgen

We verzamelen en gebruiken persoonlijke gegevens te ontvangen via de website. Persoonsgegevens: iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Allereerst verzamelen we persoonsgegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt voor uw gebruik van de website. Daarnaast verzamelen wij bepaalde persoonlijke gegevens door het gebruik van cookies, met inbegrip van vergelijkbare technologieën zoals lokale opslag wanneer u de website bezoekt.

Cookies zijn stukjes tekst die op de harde schijf van uw computer of mobiele apparaat wanneer u bepaalde websites worden geplaatst. Cookies houden informatie die toegankelijk is voor de partij die de cookie plaatst, wat kan ofwel de website zelf (eerste deel cookie) of een derde (third party cookies). Je moet wel controle over cookies, en kan het gebruik van cookies weigeren door het selecteren van de juiste instelling van uw browser. De meeste browsers zal u vertellen hoe om te stoppen met nieuwe cookies accepteert, hoe u gewaarschuwd wanneer u een nieuwe cookie ontvangt en hoe u bestaande cookies uit te schakelen of te verwijderen. Let er echter op, dat door het niet accepteren of het verwijderen van het gebruik van cookies, kunt u niet in staat zijn om de website te gebruiken.

Op de website, maken we gebruik van cookies op de website van de statistische gegevens te verzamelen om te analyseren hoe onze gebruikers de website, zoals welke pagina's worden bezocht, hoe lang pagina's werden bezocht en de paden die door bezoekers van onze website als ze bewegen van pagina naar pagina te gebruiken. Deze cookies worden geplaatst door het domein lauyan.com;

Hiervoor maken we gebruik van Google Analytics. Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc., dat gebruik maakt van cookies om te helpen. De informatie die door het cookie gegenereerde over uw gebruik van onze website (zoals uw IP-adres, de URL bezocht, de datum en tijd waarop de pagina is bekeken) worden verzonden en op servers in de Verenigde Staten of enig ander land opgeslagen door Google die Google onderhoudt faciliteiten. Uw IP adres wordt gemaskeerd door het instellen van het laatste octet van uw IP-adres op nul voordat het wordt opgeslagen door Google. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van onze website te monitoren en om rapporten over de website-activiteit voor ons gaan samenstellen. Op basis van onze overeenkomst met Google, is Google niet toegestaan om deze informatie te gebruiken voor hun eigen doeleinden en mag alleen overdragen van deze informatie aan derden verschaffen indien vereist door de wet, of voor zover deze derden de informatie namens Google.

De aard van de persoonsgegevens kunnen we krijgen

We kunnen verzamelen en de volgende persoonsgegevens van u ontvangen:

 1. Naam en contactgegevens (zoals naam, adres, e-mail, gebruikersnaam);
 2. Account gegevens (zoals gebruikersnaam en wachtwoord);
 3. Informatie over uw gebruik van de website;
 4. Verkeersgegevens.

Wij kunnen andere soorten persoonlijke gegevens te verzamelen als onder de toepasselijke wetgeving of eventueel nodig zijn voor de hieronder vermelde doeleinden. Wij zullen u dan informeren en ervoor te zorgen dat er een geldige rechtsgrond voor te doen.

Hoe wij persoonlijke gegevens kunnen gebruiken

We kunnen de persoonlijke gegevens die we verzamelen gebruiken en ontvangen voor de volgende doeleinden:

 1. Om te analyseren hoe de website wordt gebruikt, zoals welke pagina's worden bezocht, hoe lang pagina's werden bezocht en de paden die door bezoekers van onze website als ze verhuizen van pagina naar pagina;
 2. Om de naleving van de toepasselijke wettelijke vereisten en ons beleid te controleren.
 3. Om contact met u, zoals door het versturen van gepersonaliseerde e-mails, over onze producten en diensten.

Hoe wij persoonlijke gegevens kunnen delen

We kunnen de persoonlijke gegevens die wij verzamelen en ontvangen op een behoefte om basis met de volgende derde partijen weten te delen:

 1. Dienstverleners;
 2. Bevoegde overheidsinstanties of andere derden, indien vereist door de wet of redelijkerwijs noodzakelijk zijn om de rechten, eigendommen en veiligheid van onszelf of anderen te beschermen.

We kunnen ook uw persoonlijke gegevens in het geval dat we verkopen of de overdracht van alle of een deel van onze activiteiten of activa op een need to know basis. Mocht een dergelijke verkoop of overdracht zich voordoet, zullen we redelijke inspanningen leveren om de verkrijger rechtstreeks naar persoonlijke gegevens die u ons op een manier die in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving en dit Privacy Statement hebben verstrekt gebruiken gebruiken.

Wij verkopen, uw persoonlijke gegevens verhuren of verhandelen.

Gegevensoverdrachten buiten de EER

We kunnen de persoonlijke gegevens die wij krijgen aan derden in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) te dragen. De wetten in die landen niet bieden een adequaat niveau van gegevensbescherming. In het bijzonder, kunnen persoonsgegevens worden doorgegeven aan de Verenigde Staten.

Wanneer wij uw persoonlijke gegevens buiten de EER overdragen, zullen wij uw persoonlijke gegevens te beschermen, zoals beschreven in dit Privacy Statement en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, zoals door het aangaan van modelcontractbepalingen van de Europese Commissie voor de overdracht van persoonsgegevens aan een processor gelegen buiten de Europese Unie.

Hoe beschermen we persoonlijke gegevens

Wij onderhouden passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen ontworpen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen toevallig, ongeoorloofd of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging, toegang, openbaarmaking of gebruik. Echter, vanwege de inherente open karakter van het internet, kunnen we niet garanderen dat de communicatie tussen u en ons of de persoonlijke informatie die opgeslagen is geheel veilig. Wij zullen u op de hoogte van elke inbreuk op de gegevensbeveiliging die waarschijnlijk nadelige gevolgen hebben voor uw privacy in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Hoe lang we Behoud Persoonlijke gegevens

We bewaren persoonlijke gegevens zo lang als nodig is om het doel waarvoor wij verzamelen nakomt of de persoonlijke gegevens te ontvangen, tenzij anders vereist door de toepasselijke wetgeving. Typisch, zullen we het grootste deel van de persoonlijke gegevens te bewaren voor de duur van uw gebruik van de website, totdat u uw account hebt verwijderd, tenzij een langere geldende wettelijke bewaartermijn van toepassing is.

Uw rechten

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens:

 1. Het recht om te verkrijgen, met redelijke tussenpozen en kosteloos, informatie over het al dan niet uw persoonlijke gegevens worden verwerkt en om de persoonlijke gegevens die worden in een verwerkt ontvangen begrijpelijke vorm;
 2. Het recht om uw persoonlijke gegevens gecorrigeerd, geblokkeerd of verwijderd als uw persoonlijke gegevens onjuist, onvolledig, onjuist, irrelevant, verouderd of onrechtmatig verwerkt.
 3. Het recht om bezwaar aan legitieme redenen zijn om de verwerking van uw persoonlijke gegevens.
 4. Om deze rechten uit te oefenen, neem dan contact met ons op via onze contactgegevens hieronder uiteengezet. Wij verzoeken u een kopie te verstrekken van uw identiteitskaart of anderszins je identiteit bewijzen. We zullen reageren op uw verzoek binnen de geldende wettelijke termijn.

Updates van deze privacyverklaring

We kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd. Wij zullen u op de hoogte van eventuele belangrijke wijzigingen in deze Privacy Statement op de website of via andere passende communicatiekanalen. Alle wijzigingen worden van kracht vanaf de datum van publicatie, tenzij anders is bepaald in de kennisgeving.

Hoe ons te contacteren

Indien u opmerkingen of vragen over de informatie in dit Privacy Statement, als u wilt dat wij uw persoonlijke gegevens bij te werken, of om uw rechten uit te oefenen, neem dan contact met ons op via e-mail op contactlauyan.com

Herzien: Kan 22, 2018